Blogg

Blogg

Velkommen til bloggdelen av galleriet. Jeg skriver om utviklingen av min egen kunst og livet som kunsthistoriestudent.

Egedius’ og Sohlbergs roller i nyromantikkens gjennombrudd

I store deler av 1800-tallet var det naturalismen som preget utviklingen av den norske kunsten. Gjennom impresjonismen kom det imidlertid en ny og mer ubundet måte å se kunsten på. I 1890-årene ble det å oppnå en fotografisk gjengivelse eller å belyse samfunnets...