For å lykkes med salg av kunst er det nødvendig å være tilstede i de riktige kanalene. Alle stiller med forskjellige utgangspunkt og har ulike styrker. Sammen utvikler vi en helhetlig markedsføringstrategi for deg som kunstner.

Vi begynner med å diskutere dine tanker om promotering av egen kunst, og går gjennom hvilke mål du har med markedsføringen. Tenk gjennom hvor mye du er villig til å investere, både i tid og penger. I listen nedenfor har jeg satt opp momenter det er viktig å forholde seg til, og som vi kommer til å gå systematisk gjennom.

• Den første samtalen vår er gratis. Vi blir kjent med hverandre og avklarer behov og forventninger
• Jeg utarbeider deretter et dokument som kort gjør rede for bakgrunnen for samarbeidet
• Som kunde velger du hvor lenge du ønsker å få oppfølging av meg
• Veiledende timepris: 400 kr